Na czym polega kurs instruktora narciarstwa?

kurs na instruktora snowboarduKurs instruktora narciarstwa spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, nie oznacza to jednak, że każdy może wziąć w nim udział. Jednym z najbardziej zaskakujących wymogów stawianych przed kursantami jest posiadanie wykształcenia na poziomie minimum średnim oraz dokumentów, które mogą to potwierdzić. Kandydat na instruktora musi mieć też wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, doskonalenie umiejętności nie jest przy tym możliwe i wówczas, gdy brak zgody na kurs wydanej przez lekarza. Od kandydata oczekuje się także wysokiej sprawności fizycznej, konieczna jest przy tym również umiejętność jazdy na nartach na I albo II poziomie.

Tu należy się nam kilka słów wyjaśnienia, warto więc zwrócić uwagę na to, że pierwszy poziom obejmuje między innymi umiejętność zakładania sprzętu, upadania i podnoszenia się, przyjmowania pozycji podstawowej, wykonywania zwrotów oraz poruszania się po terenie płaskim. Kandydatowi obca nie powinna być również jazda na skos stoku, a także rotacyjny skręt ślizgowy. Drugi stopień zakłada posiadanie bardziej zaawansowanych umiejętności, wśród których nie można nie wspomnieć o jeździe skrętami ciętymi oraz o jeździe po terenie o wysokim stopniu zróżnicowania. Na szczęście, umiejętności z tego zakresu nie muszą być zdobywane samodzielnie. Pomagają w tym również szkolenia organizowane przez PZN. Kurs na instruktora narciarskiego kończy się wystawieniem legitymacji i wydaniem certyfikatu, możliwe jest przy tym podjęcie pracy tak w Polsce, jak i w innych państwach UE.

Powiązane artykuły

Nasz partner