Kurs instruktora snowboardu – na co się przygotować?

kurs instruktora snowboarduCzęść ogólna

Na samym początku warto wspomnieć o tym, że nie wszyscy muszą uczestniczyć w tej, trwającej łącznie siedemdziesiąt pięć godzin, części. Z zajęć części ogólnej zwolnieni są bowiem absolwenci kierunków związanych z wychowaniem fizycznym oraz osoby, które ukończyły inny kurs instruktora sportowego i mogą pochwalić się potwierdzającym to, wydanym przez organizacje państwowe, dyplomem lub zdały w PAS egzamin z zagadnień sportu i rekreacji ruchowej. Obecnie zajęcia wchodzące w skład pierwszej części szkolenia odbywają się przez internet – uczestnicy kursu wszystkie potrzebne materiały mogą pobrać ze strony www. Aby przystąpić do egzaminu, należy poznać zagadnienia związane z pedagogiką i psychologią, teorią sportu, pierwszą pomocą i fizjologią.

Oprócz tego, do przerobienia mają także prawo sportu, pracę głosem, dietetykę i korektywę. Jeśli podczas egzaminu coś pójdzie nie tak, każdy z kursantów może w terminie wyznaczonym przez PAS jeszcze raz do niego podejść bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Część specjalistyczna

Podczas tej części szkolenia – w której uczestniczyć muszą wszyscy kursanci – poruszane są już kwestie ściśle związane ze snowboardem. Trwa łącznie 150 godzin. Ponad połowa tego czasu (osiemdziesiąt godzin) poświęcona jest na część teoretyczną. Podobnie, jak w przypadku części ogólnej, w przypadku niepowodzenia, każdy z uczestników szkolenia może raz bezpłatnie podejść do egzaminu poprawkowego. Ostatnia część kursu to praca własna jego uczestników. W jej czasie każdy z nich powinien zapoznać się z dostępną literaturą fachową i stronami internetowymi na temat snowboardu. Potwierdzeniem zdobytej w ten sposób wiedzy jest praca pisemna, którą kursanci powinni oddać pod koniec szkolenia – może to być stworzenie programu obozu szkoleniowego, opracowanie podanych przez prowadzącego kurs tematów lub napisanie regulaminu zawodów.

Powiązane artykuły

Nasz partner