Instruktor snowboardu - nowe zasady szkolenia

instruktor snowboarduOsoby, które są zainteresowane kształceniem umożliwiającym im zdobycie stanowiska instruktora snowboardu powinny ucieszyć się na wiadomość o tym, że Polski Związek Snowboardu już od kilku sezonów stara się im pomóc. Od pewnego czasu działa przy nim Komisja Szkolenia, a jej członkowie stawiają sobie za cel kształcenie profesjonalnej kadry instruktorskiej. Czas, jaki minął od momentu, w którym komisja została powołana do życia nie jest długi, nie można jednak nie zauważyć tego, że jej prace zdążyły już przynieść nam satysfakcjonujące rezultaty. W tym kontekście warto wspomnieć zwłaszcza o wypracowaniu własnego systemu szkolenia, trudno nie zgodzić się przy tym i z tym, że obrany kierunek może budzić satysfakcję. W pierwszej kolejności wypada zwrócić uwagę na to, że techniki jazdy na desce snowboardowej zostały w końcu usystematyzowane, co ułatwiło określenie hierarchii stopni instruktorskich. Komisja opracowała również programy obozów i szkoleń rozstrzygając wiele frapujących kwestii formalnych, a także przyczyniła się do powstania wartościowych materiałów szkoleniowych.

To właśnie dzięki temu możemy już liczyć na pierwsze grupy w pełni profesjonalnych demonstratorów, pomocników instruktora, a także samych instruktorów. Komisja Szkolenia ma też swój udział w powstaniu Licencjonowanych Szkół Snowboardu organizujących dziś wszystkie kursy umożliwiające zdobywanie stopni PZS. Osoby, które myślą o karierze instruktora snowboardu powinny wiedzieć zatem, że sam system szkolenia opiera się przede wszystkim na bardzo czytelnej systematyce ewolucji snowboardowych.

instruktor jazdy na desceW praktyce oznacza to, że kandydat powinien posiadać określony stopień sprawności informujący, na jakim poziomie znajdują się jego aktualne umiejętności. Nie ma przy tym mowy o jakiejkolwiek przypadkowości, wszystkie ewolucje są bowiem dokładnie opisane, a umiejętności kandydata weryfikuje egzamin, a nie jego deklaracja ustna. Jeśli więc nasz stopień sprawności obejmuje ewolucje I stopnia, nie możemy liczyć na to, że zostaniemy dopuszczeni do egzaminu raz z tymi kursantami, którzy opanowali już najwyższy stopień panowania nad deską. Przyjęte rozwiązanie nie każdemu przypada do gustu, nie można jednak nie zgodzić się z tym, że jego wprowadzenie doprowadziło do znacznego obniżenia ryzyka nadużyć. Pozwoliło również na ustalenie zasad na tyle czytelnych, że osoby zastanawiające się nad karierą instruktora snowboardu, w zdecydowanej większości przypadków, nie potrzebują dodatkowych wyjaśnień. Oczywiście, nowy system szkoleniowy nie przekreśla szans osób, które muszą się jeszcze doskonalić, pozwala bowiem nie tylko na potwierdzanie posiadanych już umiejętności, ale również na zyskiwanie informacji na temat tego, jak prawidłowo wykonywać skomplikowane ewolucje.

Powiązane artykuły

Nasz partner